ցուցակ-banner1

Գեոսինթետիկների տեղադրման անկախ պայմանագիր

Գեոսինթետիկների տեղադրում Անկախ պայմանագիր նշանակում է, որ մենք կարող ենք ուղղակիորեն և ինքնուրույն ավարտել գեոսինթետիկների տեղադրման պայմանագրի առաջադրանքը՝ առանց ենթապայմանագրի կնքման:Սովորաբար հարակից նախագիծը շատ մեծ չէ, և բոլոր տեղադրումները գտնվում են մեր հասանելի աշխատանքային տիրույթում:

201808192144148561007